หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไฟล์ประกอบการเรียน
 
 
รายวิขา
ไฟล์เอกสาร
  การลงทุนออนไลน์ สไลด์โน๊ตย่อ [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
    [ ตลาดหลักทรัพย] [ Click2Win ] [ Settrade ] [ StreamingPro ] [ APP ]
    [ คู่มือเทรดเดอร์ ]
 
  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ใบความรู้ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
    เกณฑ์ประเมินใบงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
    ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
 
  การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์ สไลด์โน๊ตย่อ [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
  (การตัดต่อวีดิโอด้วยคอมพิวเตอร์) VDO สาธิตการใช้งาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
    [ใบความรู้ Ulead [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ A ][ B ]
    [ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] [ แบบฟอร์มสตรอรีบอร์ด ]
 
  การสร้างเว็บเพจ ebook [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6-7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
 
[บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] [ 14 ]
 
  [ใบงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
 
[ตัวอย่างงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
 
  การจัดการเรียนรู้ด้วย Edmodo
  ระบบฐานข้อมูล [บทนำ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
  การออกบบภาพเคลื่อนไหว
  การออกแบบด้วย Visio
  การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
บทที่ [ 1 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
  ระบบฐานข้อมูล
  โครงการ