หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลงานนักเรียน
 
"สองล้อ ส่องหุ่น" สารคดีเยาวชนสร้างสรรค์สังคม โดย ทีม สองล้อ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโครงการ Smart Digital Media Award
ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ประเภทสารคดีสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2555
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
 
 
"ปู้น ปู้น ไทยแลนด์" สารคดีเยาวชน สร้างสรรค์โดย ทีม D.M.J. Junior โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
รางวัลชมเชย สุดยอดสารคดี โครงการกบจูเนียร์ ปี 4 จากรายการกบนอกกะลา ช่อง 9 อสมท.