หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนรู้
 
รหัสวิชา
รายวิชา
บทเรียนออนไลน์
 
ชุมนุมถ่ายภาพและการใช้กล้องดิจิตอล
 
Step 1 การถ่ายภาพเบื้องต้น
Step 2 เทคนิคการถ่ายภาพ
Step 3 การถ่ายภาพบุคคล
Step 4 การถ่ายภาพทิวทัศน์
Step 5 การถ่ายภาพดิจิตอล+สารคดี
Step 6 เทคนิคถ่ายภาพชัดลึกชัดตื้น
   
ง 31241
การสร้างเว็บเพจ
เปิดอ่าน e-book
     
VDO สอนการใช้งาน Dreamweaver
ตอน 1 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver
ตอน 2 การสร้างหน้าเว็บต้นแบบ (Template)
ตอน3 การสร้างเว็บด้วยต้นแบบ (Template)
ตอน 4 การสร้าง Link
   
 
 
รหัสวิชา
รายวิชา
บทเรียนออนไลน์
ง 32242
การสร้างสรรค์แอนิเมชัน (ภาพเคลื่อนไหว)
 
 
ตัวอย่างการ์ตูน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ 4 ][ 5 ]
VDO สอนการสร้างการ์ตูนด้วย Flash
ตอน 1
ตอน 2
ตอน3
ตอน 4
ตอน 5
ตอน 6
ตอน 7
ตอน 8
   
ง 32245
การออกแบบด้วย Visio
VDO สอนการใช้งาน Visio
ตอน 1
ตอน 2
ตอน3
ตอน 4
ตอน 5
ตอน 6
       
 
รหัสวิชา
รายวิชา
บทเรียนออนไลน์
2201-2405
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
   
การใช้งาน MS-Access 2007
การใช้คำสั่งภาษา SQL ร่วมกับ MS-Access
   
 
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
รายวิชา
บทเรียนออนไลน์
2201-5001
โครงการ
 
     
2201-2417
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
 
สอนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
การติดตั้ง Windows 7
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ตอน 1
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ตอน 2
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ตอนจบ
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์
3204-2005
ระบบฐานข้อมูล
 
การออกแบบฐานข้อมูล
การสร้างฐานข้อมูลด้วย MS-Access
   
2201-2403
จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
 
จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ (ละคร)
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
การใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
การใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง