หน้าหลัก
แจ้งข่าว
แบบทดสอบ
ไฟล์ประกอบการเรียน
เช็คคะแนนเก็บ
เช็คเวลาเรียน
เครื่องมือเรียนเก่ง
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม
 
VDO นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องยกรถ
 
VDO นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอัดไฮโตรลิก
 
VDO นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องลบคมชิ้นงาน
 
VDO นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
 
VDO นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เสื่อกกนาโน
 
VDO แนะนำวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ปี 2554
วีดีทัศน์พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2554