วั
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียน ในวันที่ 16 3กรกฏาคม 2563
กิจกรรมการถวายเทียนจำนำ ผ้าอาบน้ำฝน วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563
 
วันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ดอนเมืองจาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 40 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562
วันลอยกระทง 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ต้อนรับรัฐมนตรีจากประเทศมัลดีฟส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การเเข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การเเข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขับร้อง
และวงดนตรีไทย วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2562
งานเลี้ยงอำลาครูเกษียณ วันที่ 26 กันยายน 2562
ครูเกษียณอำลา วันที่ 12 กันยายน 2562
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
วันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2562
งานราตรีน้ำเงินเทา ปี2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562
วันภาษาไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ตลาดนัดชุมนุม OCOP หนึ่งชั้นเรียน...หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
โครงการปลุกพลังบวก 3 ดี (ปปส.) วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เทศมหาชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 25 กรกฏาคม 2562
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลท่านผู้อำนวยการพนม วงศ์วิเศษ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
หล่อเทียนพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ NBI วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562
วันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก วันที่ 27 มิถุนายน 2562
วันสุนทรภู่ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
กีฬาต่อต้านยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 2562
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น วันที่ 11 มิถุนายน 2562
วันสัปดาห์รักษ์สิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2562
วันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ปีการศึกษา 2562
วันเกียรติยศ เพชรนนทรี ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมมอบเหรียญนักเรียนสมัชชา ปีการศึกษา 2562
งานวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8วันที่ 30 - 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันตรุษจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 19 มกราคม 2562
ณ.จังหวัดอยุธยา
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ณ. ค่ายหัตถวุฒิและค่ายชัยปิติ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ท่าน ผอ. นิยม ไผ่โสภา
วันปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2562
วันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 4 มกราคม 2562
มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
วันถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
การแข่งขันดนตรีไทย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
อำลาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตรุจินดา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตวิภาวดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผลการเรียนดีเด่น
วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20 สิงหาคม 2561
วัน ASEAN DAY 2018 8 สิงหาคม 2561
วันแม่แห่งชาติ เนื่องในวรโรกาสวันฉลิมพรพชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
วันภาษาไทยแห่งชาติ 31 กรกฎาคม 2561
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
วันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กฟผ มอบป้ายเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
วันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันสัปดาห์รักสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันเกียรติยศเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันเกียรติยศเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันเปิดบ้าน เปรื่องศาสตร์ ปราชญ์ศิลป์ เปิดบ้านถิ่น ดมจ. พอเพียงคือวิถี
เทคโนโลยีก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบโล่เกียรติคุณในโครงการโรงเรียนสีเขียว
วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันครู วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 ณ ค่ายหัตวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี
วันคริสต์มาส วันเด็ก และวันปีใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2561
ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 24 พฤศจิกาน 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สอบธรรมศึกษา แม่กลองธรรมสนามหลวง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประเพณีลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันอำลา - อาลัย มุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการ 14 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การประเมินโรงเรียนสีเขียวจากหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 5 กันยายน 2560
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยเข้าถวายความอาลัยในหลวง ร.9
โครงการการร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจและการแข่งขันกีฬา
สหวิทยาเขตวิภาวดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันอาเซียน ASEANDAY วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันภาษาไทย วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
อบรมค่ายรักการอ่าน "เปิดโลกรักการอ่าน" วันที่ 14 กรกฏาคม 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เวียนเทียนเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
"วันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก" ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันสุนทรภู่ ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 9
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเกียรติยศ
การประกวดทำพานไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมพนมวงษ์วิเศษ
วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ค่ายพุทธบุตร ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2560 ณ วัดศิริพงศ์ธรรมนิมิต
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
อบรมบุคลากร เรื่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
และระเบียบวินัยข้าราชการครู ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559
วันเกียรติยศเพชรนนทรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ปีการศึกษา 2559
พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีในใจศิษย์ตามโครงการสมัชชาร่วมใจ สานสัมพันธ์ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559
วิชาการสัญจรประจำปีการศึกษา2559กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สุขศึกษาและพละศึกษาวันที่ 31 มกราคม 2560

วันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันที่ 26 มกราคม 2560

โครงการค่ายปราชญ์ภาษา ยุวกวี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มาถ่ายวิดีทัศน์สวนเกษตรภูมิรักษ์
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 13 มกราคม 2560
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559
ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ จังหวัดสระบุรี
พิธีมอบป้ายสถานศึกษาทักษะชีวิตยอดเยี่ยม ตามโครงการ Lions Quest
วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
มอบเกียรติบัตรผู้กำกับลูกเสือ ครูผู้ฝึกซ้อมและลูกเสือชาย-หญิง
วันที่ 7กันยายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน วิพิธทัศนา
เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ครั้งที่ 5 วันที่ 1 กันยายน 2559
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 26 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 18 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธี 12 สิงหาคม 2559 ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี
และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
งานเทศน์มหาชาติและบวชเนกขัมมะ วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุดสานฝันสู่อาเซียน วันที่ 2 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
๑ /ONE / ฉัน / Art / เธอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธี 28 กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจำปี 2559 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

วันจาตุรจินดา กตัญุตารำลึก 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

วันสุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

สัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 5 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6
ประจำปีการศึกษา 2558 31 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
24 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กีฬาวิภาวิดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 11 มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 2
พิธีมอบเกียรติบัตร เนื่องในงาน
เกียรติยศเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน
และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่มีสมรรถนะสุง 8 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
นิทรรศการ 36 ปี เปิดบ้านการศึกษา ดอนจาวิชาการ 29 มกราคม 2559
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมมอบอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 14-16 มกราคม 255 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ จ.สระบุรี
กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ
และครูผู้ฝึกซ้อม ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ประจำปี 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
Merry Chrismas and Happy New Year 2016 21 ธันวาคม 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธี ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราชา 5 ธันวาคม 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การแข่งขันกีฬาภายใน จาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 36 25-26 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
เกษียณงาน เกษมวัย ด้วยใจผูกพัน 30 กันยายน 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
โครงการหมอภาษา กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 14 สิงหาคม 2558
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีทำบุญ เฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรม ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สังคมศึกษา สร้างองค์ความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน 7 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด 6 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2558โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมวันจาตุรจินดา กตัญญุตารำลึก วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันสุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2558
เกมส์-กีฬาพื้นบ้าน ต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
วิสาขบูชามหามงคล วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนดือนเมืองจาตุรจินดา
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก หนุนกฎหมายใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
พิธีเปิดสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนดือนเมืองจาตุรจินดา
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วิชาการสัญจร 3 กลุ่มสาระ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ (ม.2)
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 26-28 มกราคม 2558
ณ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี

Festival around the world and Happy New Year 2015
วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การแข่งขันกีฬาภายใน จาตุรจินดาเกมส์ 35 วันที่19-20 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เตรียมความพร้อมสอบ GAT/PAT วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันเล่านิทาน ภาษาอังกฤษ Story Telling วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือเหล่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครู คศ.1 วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

แสดงความเคารพ คุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 กันยายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 17 กันยายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
12 สิงหา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีหล่อ-ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีเนื่องในวันจาตุรจินดา กตัญญุตารำลึก วันที่ 29 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีบวงสรวงและกิจกรรมนักเรียน เนื่องในวัน สุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีเปิดบ้านอุ่นใจ โดยเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาติ 16 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีไหว้ครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในการแข่งขันออกแบบปกสมุด
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประจำปี 2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โครงการ Lions-Quest Skills ofr Adolescence หลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
By Lions Clubs International M.D.310 Thailand วันที่ 27-28 มีนาคม 2557
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา

การรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1,4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

วันที่ 20-24 มีนาคม 2557

ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3,5 ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557
ณ พระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์
วัดมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเกียรติยศ "เพชรนนทรี" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
นิทรรศการเปิดบ้านการศึกษา ดอนเมืองจาตุรจินดา 57 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเยาวชน และเตรียมความพร้อมสู่สากล ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และนักเรียนได้รับรางวัลขนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันการออกแบบภาพโปสเตอร์ โปรแกรม (Photoshop CS5)
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กลุ่มบริหารบุคลนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่2
ระดับชั้นละ 50 คน เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ อบรมยุวธรรมทูต(ทูตเยาวชนเผยแผ่ พุทธธรรม )
รุ่นที่3 โดยวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
วันที่  24 - 25 มกราคม 2557
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โดยมหาวิทยาลัยศรีประทุม
โดยประชาสัมพันธ์หลักสูตร Dual - degree (หลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ Beijing Language & Culture University : BLCU ) วันที่ 23 มกราคม  2557 
ณ ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  
วันที่ 20 - 23 มกราคม  2557  ณ ห้องแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ( VBAC) 
วันที่  20 - 23 มกราคม  2557  ณ ห้องแนะแนว
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล
และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ :
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2  และแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในการแข่งขันซออู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
10  ท่าน วันที่ 15  มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการติวฟรีให้กับนักเรียนชั้น  ม.5/1 , 5/2
วันที่ 27  ธันวาคม  2556 และ  ม.5/3 วันที่ 15 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์  วันที่ 13. - 15 มกราคม  2556 
ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องแนะแนว
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556
การประเมินและตรวจสอบประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 9 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมพนม  วงษ์วิเศษ
Activities Int'l Cerebrations and Happy New Year 2014 January 3, 2014
at Donmuang- chaturachinda School
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 20 ธันวาคม 2556
ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 19 ธันวาคม 2556
ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 18 ธันวาคม 2556
ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ (ผจญภัย+รอบกองไฟ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ (เดินทางไกล)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 18 ธันวาคม 2556
ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556
ณ ค่ายนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 18 ธันวาคม 2556
ณ ค่ายนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
นักคิด ตะลุยอาเซี่ยน ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ วันที่ 11  ธันวาคม 2556
ที่สถานีโทรทัศน์โมเดินไนน์ และได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน
พร้อมรับทุนการศึกษา 19,000 บาท
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พลังงาน ปิโตรเลี่ยม และการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลี่ยมโครงการ " เปิดโลกปิโตรเลี่ยม " วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพนม  วงษ์วิเศษ
พิธีถวายราชสดุดี "ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา" วันที่ 4 ธันวาคม 2556
โดยจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดป้าย นิเทศ เฉลิมพระเกียรติ
ตอบปัญหา วาดภาพ  เรียงความ กิจกรรมกราบพ่อ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม"วันเอดส์โลก"
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก"
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโรคเอดส์
จัดป้ายนิเทศ และตอบปัญหาโรคเอดส์ โดยมีรองปฏิวัติ วัดตูม เป็นประธาน
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพเยาวชน หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเทคนิคการเรียนเก่ง ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม  2556
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [1 ] [ 2 ]
คณะผู้บริหาร - ครู และนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ต้อนรับรองผู้อำนวยการรัตน์ดา อ้นทอง และคณะผู้บริหาร - ครู  - แขกผู้มีเกียรติ จากโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน   2556 
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
Communicative English for teachers Activities By Department of Social Studies Religion and Culture on Novemver 26, 2013 At Donmuangchaturachinda School
พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2556 วันที่ 26  พฤศจิกายน  2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันวชิราวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
จัดพิธีวางพวงมาลัย และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
การแข่งขันกีฬาภายใน "ดอนเมืองจาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 34 "
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เข้ากราบสักการะ พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ พระตำหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนา และทรงเป็นต้นแบบที่ดีงามให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเยี่ยมชม พิพิทธภัณฑ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับมอบประกาศนียบัตร การแข่งขันทักษะศิลปะ
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2556
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 วันที่  8 พฤศจิกายน  2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร
" การทำงาน อย่างมีความสุข และสนุกกับการทำงานเป็นทีม"
เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัมนาสถานศึกษา และประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วันที่ 29 -30 ตุลาคม 2556 
ณ  เดอะไพน์รีสอรท์  อ.สามโคก  ปทุมธานี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
แสดงความยินดีกับ ผอ.สาลีนี มีเจริญ ที่ได้รับดุษฏีบัณฑิต
พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูอรรพรรณ  มูลสาร  ครูลัดดาวัลย์ จันทวิบูลย์ 
ครูเย็นจิตต์  ไชยสังข์   และครูดารณี   เต็มบุญเกียรติ 
วันที่  9  ตุลาคม  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
แนะแนวนำนักเรียนทุนเบญจจินดา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการกิจกรรมทุนเบญจจินดา  วันที่ 12  ตุลาคม  2556
ร้อยดวงใจมอบให้พี่... มิตรไมตรีไม่เสื่อมคลาย มุทิตาคารวะ '56
วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
งานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.2 
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2556 ณ หอประชุมรัชมงคล  โรงเรียนสารวิทยา
งานเกษียณอายุราชการ มุฑิตาคารวะ ครูอรพรรณ มูลสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ครูลัดดาวัลย์ จันทวิบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูเย็นจิตต์  ไชยสังข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูดารณี เต็มบุญเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน  ครูฉันทนา มะอะอุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นางแนบ  ถาวรศรี  พนักงานบริการ (นักการ) 
นายสมศักดิ์  นิ่มนวล  พนักงานบริการ (นักการ) วันที่ 19 กันยายน 2556
ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การออกแบบภาพ และแผ่นพับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงการ Thailand Go Green ประจำปี 2556  หัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทนวิถีไทยสู่สังคมสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์ ) วันที่  4  กันยายน 2556 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์  523   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การออกแบบเครื่องใช้ที่ใช้ในการออมทรัพย์ (กระปุกออมสิน)
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการ Thailand Go Green ประจำปี 2556 
หัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์ )
วันที่ 27 สิงหาคม 2556  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  523   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
แข่งขันแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1- ม.3 และ 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ระหว่าง
วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 (ผลการแข่งขัน)
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง โครงการ Thailand Go Green ประจำปี 2556 
หัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรกรรม )
วันที่ 27 สิงหาคม 2556  สวนเกษตรภูมิรักษ์   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำหมอภาษา โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
ร่วมกับ สหวิทยาเขตวิภาวดี และโรงเรียนคู่สหกิจ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 
ณ ห้องประชุมพนม  วงษ์วิเศษ  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
งานแนะแนวนำแม่นักเรียนและศิษย์เก่าเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น
ระดับมัธยมต้น - ปลาย สถาบันไทยบริหารธุรกิจ  วันที่ 24 สิงหาคม 2556  
การต้อนรับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 21สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ครอบครัวต้นไม้ น้อมถวายฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โดย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ สำนักงานเขตดอนเมือง
และโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 19 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
แข่งขัน" การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิค "ระดับมัธมศึกษาตอนต้น - ปลาย
วันที่ 13  สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 และ กิจกรรมแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ การตัดต่อวีดีโอ
ระดับมัธมศึกษาตอน ปลาย 16 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
แข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิค (e- book) ในห้วข้อ " ห้องสมุดก้าวไกล
ร่วมใจสู่อาเซี่ยน " เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปการศึกษา 2556 ณ ห้อง 523
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 15 สิงหาคม 2556 (ผลการแข่งขัน)
" วันแม่ 12 สิงหาคม" วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทย วันที่ 8 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
วันภาษาไทย วันอาเซี่ยน และวิชาการสัญจร วันที่ 6 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ครูปรีชา  ไวยโภคา ครูทัศนีย์ สุนทรณัฐ ครูอังสนา  จันทร์เอี่ยม
และครูเยาวภา สถาปิตานนท์ ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ
" ครูดี ครูเก่ง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูนักวิจัย และครูส่งเสริมการคิด "
จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2556

"แต่งเติมฝัน สู่วันที่เป็นจริง" ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน วันที่ 25 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 19 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร
สำหรับนักเรียนที่ส่งผลงาน ทางภาษา ไทย เข้าประกวด
เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประชุมนักเรียน ทุนเบญจินดาและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556
โดยมีผู้ประสานงานมูลนิธิเบญจรงคกุล
คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ดำเนินการประชุม วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องพลอยจินดา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พัฒนาศักยภาพ Young Volunteer By MOL วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
"26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 2 กรกฏาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
"วันจาตุรจินดา กตัญญุตารำลึก" วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีไหว้ครูของนักเรียน ดมจ. วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

การจัดทำพานไหว้ครูและซ้อมใหญพิธีไหว้ครู วันที่ 12 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งเขตดอนเมือง วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
งานมุทิตาจิต แสดงความยินดี ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ของรองผอ.สมเกียรติ ภู่เจริญ
วันที่ 6 มิถุนายน 2556ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์รักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตดอเนเมือง เข้าเยี่ยมชม พบปะคณะครูและนักเรียน
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสาขบูชา 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ในหัวข้อ"ผู้สูงวัยใส่ใจ คุณภาพ" ได้รับรางวัล ชมเชย
โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวให้โอวาสและเชิญชวนคณะครู - นักเรียนปรบมือ
แสดงการขอบใจ การปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสมัชชานักเรียนปีการศึกษา 2555 และประดับเข็มให้คณะกรรมการสมัชชานักเรียน ปีการศึกษา 2556  
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในระดับม.4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับม.1
ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ปีการศึกษา 2555 29 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 28 มีนาคม 2556
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดประชุมปฏิบัติการการปรับหลักสูตรสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ณ ห้องพลอยจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาร่วมงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 ณ เมืองทองธานี
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Pre-Engineer
ครั้งที่ 22 เรื่อง การสร้างภาพยนตร์เสมือนจริง และการสร้างเกม
วันที่ 18, 22 มีนาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมงานกีฬาวิภาวดีสัมพันธ์
ครั้งที่ 1 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย
นายบัณฑิต เกตุช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการประสิทธิ์ ทองเพียรพงษ์ กรรมการ
การรับนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2556
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเข้าร่วมชมนิทรรศการ
การสร้างอนาคต ประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2556
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวด
โคมแขวนและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท แก่เด็กนักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดโคมแขวน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดดอนเมือง วันที่ 11 มีนาคม 2556
แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงจินดาอุปถัมภ์) วันที่ 6 มีนาคม 2556
คณะครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ. เชียงราย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดดอนเมือง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเกียรติบัตรครูแสนดี ประจำปีการศึกษา 2556
ให้ครูดารณี เต็มบุญเกียรติ และครูสโรชิน นาคเกตุ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามอบเกียรติบัตรให้บุคลากรในโรงเรียน
เนื่องใน วันเกียรติยศ "เพชรนนทรี" 11 กุมภาพันธ์ 2556

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ศูนย์กลางความรู้ชาติ
ในวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม พนม วงศ์วิเศษ
โ รงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

คณะครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดานำนักเรียน
โครงการจับช้างเผือกในโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการช้างเผือกให้กับนักเรียนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 56
ณ หาดเจ้าสำราญ จ. เพชรบุรี

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรม ดอนจาวิชาการ '55
เปิดบ้านการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 23 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันโครงการ Smart Digital Media Award ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ประเภทสารคดีสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
ครูดารณี เต็มบุญเกียรติ เข้ารับเกียรติบัตร และของที่ระลึก
ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก จากนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ให้เป็น
" ครูดีในใจศิษย์ " เนื่องในโอกาสวันครู จากผู้อำนวยการ วิทยาลัย ฯ 
ในวันที่ 15 มกราคม 2556
วันที่ 21  มกราคม 2556  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับครูทัศนีย์ สุนทรนัฏ ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
คุรุสภา และ คณะครูจำนวน 18 คน ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 13  มกราคม 2556
จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเป็นล้าน หัวข้อ "โทษของการมีเพศสัมพันธุ์ ก่อนวัยอันควร หรือโทษของการอยู่ก่อนแต่ง"
ในวันที่ 14 มกราคม 2556
โครงการทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ประจำปี 2555 วันที่ 8 มกราคม 2556
กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 10 อันดับ
ของทุกระดับชั้น ในวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนในครั้งนี้
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดโครงการค่ายลูกเสือ กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
จัดกิจกรรมการทดสอบ สมรรถภาพ ทางกาย นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8-10 มกราคม 2556
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นเกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2555 แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ หน้าเสาธงชาติ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มอบใบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะเลิศ
การแข่งขัน ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มกราคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กิจกรรม Merry Christmas เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันที่ 21 ธันวาคม 2555
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รับมอบทุนการศึกษา จากศิษย์เก่า ดมจ.รุ่นที่ 7
เป็นเงิน 102,100 บาท จากตัวแทน ศิษย์เก่า
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดระยอง
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)รอบที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม 2555
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) รอบที่ 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2555
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) รอบที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 2555
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวโรกาส 85 พรรษา
พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2555
งานคอมพิวเตอร์นำนายพีรวิชญ์ มะโนคำ5/1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
บันทึกเทป โทรทัศน์รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นำนักเรียนทุกระดับชั้นทัศนศึกษา
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นำนักเรียน ชั้น ม.4 เข้าค่าย
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 2554
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ อบรมระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ในวันที่ 18 กันยายน 2555
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร5