ใบงานที่ 4 ถ่ายทำและตัดต่อสื่อวีดิโอตามจินตนาการ

      ให้นักเรียนจับกลุ่มทำโครงงานสร้างสื่อวีดีโอ ตามข้อกำหนดต่อไปนี้

     1. จับกลุ่ม 10 คน แล้วกำหนดหัวข้อ ที่จะสร้างวีดิโอ เช่น หนังสั้น สารคดี สื่อสารสอน การสาธิต เช่น การทำอาหาร ทริคออกกำลังกาย ฯลฯ

      2. เขียนเรื่องย่อ และสตอรี่บอร์ด เรื่องที่จะสร้างวีดิโอ (อย่างน้อย 10 ช่อง)

      3. ถ่ายทำและตัดต่อ ใส่เพลงประกอบ พากษ์เสียงบรรยาย ทำไตเติ้ล ใส่เครดิตผู้จัดทำ และทีมงาน Export File วีดิโอ บันทึกลง CD/DVD บรรจุลงกล่อง จัดทำปกให้เรียบร้อย สวยงาม

      4. ส่งครูภายใน ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ (14 กุมภาพันธ์ 2558)

      5. ส่งงามตามกำหนด งานครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

   

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม
งานไม่สมบูรณ์
/ส่งหลังกำหนด
ไม่ส่งงาน
1. สื่อวีดีโอมีองค์ประกอบพื้นฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง (มีชื่อเรื่องเรื่อง เสียงพากษ์ ข้อความเพิ่มรายละเอียด มีเครดิตท้ายวีดีโอ แจ้งข้อมูล ที่มผู้จัดทำ บันทึกลงแผ่น
CD/DVD พร้อมกล่อง และปกให้ครบถ้วน)
6
3 - 5
0
2. เรื่องย่อ และสตอรีบอร์ด สื่อที่ต้องการสร้าง
2
1
0
3. ส่งทันตามกำหนด
2
1
0
รวม
10
5 - 7
0
หมายเหตุ : หากต้องการถ่ายภาพหน้าจอนี้ กดปุ่มเปิด + ปุ่มลดเสียง