ใบงานที่ 3 ให้เสียงบรรยายวีดิโอ(พากษ์เสียง)

      ให้นักเรียนจับคู่เพื่อนในห้อง เพื่อพากษ์เสียงวีดีโอ ตามข้อกำหนดต่อไปนี้

     1. ให้นักเรียนจับคู่เพื่อนในห้อง และแจ้งรายชื่อที่ครู เพื่อรับโจทย์ และไฟล์วีดิโอ

      2. ให้นักเรียนนำไฟล์วีดิโอที่ได้รับ ไปตัดต่อ โดยพากษ์เสียง บรรยายใหม ่เป็นภาษาไทย ด้วยเสียง ของนักเรียน

      3. ตั้งชื่อตอน หรือชื่อวีดิโอ ที่ได้พากษ์ เสียงบรรยายใหม่ พร้อมกับจัดทำไตเติ้ล และเครดิต ให้กับวีดิโอ

      4. Export File วีดิโอ เป็นแบบ AVI, Mp4 แล้วบันทึก ลงแผ่น CD

      5. นำแผ่น CD ที่บันทึกวีดิโอ แล้วลงกล่อง CD และจัดทำปก ให้สวยงาม

   

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม
งานไม่สมบูรณ์
/ส่งหลังกำหนด
ไม่ส่งงาน
1. วีดีโอพากษ์เสียง มีองค์ประกอบ ครบถ้วน ถูกต้อง (มีชื่อเรื่องเรื่อง เสียงพากษ์ ชัดเจน หากมีเสียงดนตรี ต้องเบากว่า เสียงพากษ์ มีเครดิตท้ายวีดีโอ แจ้งข้อมูลผู้จัดทำ)
6
3 - 5
0
2. บันทึกลงแผ่น CD/DVD พร้อจัดทำกล่อง และปกให้ครบถ้วน
2
1
0
3. ส่งทันตามกำหนด
2
1
0
รวม
10
5
0
หมายเหตุ : หากต้องการถ่ายภาพหน้าจอนี้ กดปุ่มเปิด + ปุ่มลดเสียง