ใบงานที่ 2 สร้างวีดีโอสไลด์ภาพประกอบคำบรรยายและเพลง

      ให้นักเรียนสร้างสไลด์ภาพประกอบข้อความและเพลง ตามข้อกำหนดต่อไปนี้

   1. กำหนดชื่อเรื่องที่ต้องการ จากนั้นค้นหาและดาวน์โหลดภาพที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องจำนวน 50 ภาพ

    2. ดาวน์โหลดภาพแนวนอนที่มีความกว้าง 1280x720 pixel (HD) ขึ้นไป

    3. ดาวน์โหลดเพลงที่ชอบ 1 เพลง เพื่อแทรกในวีดิโอ

    4. สร้างสไลด์ภาพ ประกอบเพลงและคำบรรยายใต้ภาพ จำนวน 1 เรื่อง

    5. ตัดต่อวีดิโอให้แสดงภาพละ 3-5 วินาที โดยมีไตเติลชื่อเรื่อง ใส่เครดิตผู้จัดทำตอนท้าย

    6. จัดทำเป็น VCD ประเภทไฟล์ AVI หรือ Mp4  บันทึกลงแผ่น CD / DVD

    7. บรรจุลงกล่อง DVD และทำปกให้เรียบร้อยสวยงาม ดังตัวอย่าง ถ้าถัดไป

 

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม
งานไม่สมบูรณ์
/ส่งหลังกำหนด
ไม่ส่งงาน
1. องค์ประกอบสไลด์ครบถ้วน ถูกต้อง (มีชื่อเรื่อง มีภาพครบ 50 ภาพ
มีข้อความในแต่ละภาพ มีเสียงเพลง มีเครดิตท้ายวีดีโอแจ้งข้อมูลผู้จัดทำ)
6
3
0
2. บันทึกลงแผ่น CD/DVD พร้อจัดทำกล่องและปกให้ครบถ้วน
2
1
0
3. ส่งทันตามกำหนด
2
1
0
รวม
10
5
0
หมายเหตุ : หากต้องการถ่ายภาพหน้าจอนี้ กดปุ่มเปิด + ปุ่มลดเสียง