ใบงานที่ 1 เขียนเรื่องย่อและสตอรีบอร์ด (Storyboard)
       หลังจากนักเรียน ได้ชมสื่อวีดิโอตัวอย่างที่ครูฉายในห้อง พร้อมอธิบายหลักการ ข้อสังเกต มุมมองในการสร้างวีดีโอแล้ว ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล รูปแบบสื่อวีดิโอประเภทต่างๆ เช่น หนังสั้น ละคร สารคดี การ์ตูน ฯลฯ จากนั้น เขียนสตอรีบอร์ด จากเรื่องที่จินตนาการขึ้น จำนวน 1 เรื่อง แบ่งออกเป็น 6 ฉาก เช่น นำเรื่อง ดำเนินเรื่อง ไคล์แมค(Climax) ฉากจบ เป็นต้น โดยอธิบายรายละเอียดและองค์ประกอบในแต่ละฉาก เพื่อให้สามารถ นำมาสร้าง หรือถ่ายทำเป็นวีดิโอได้จริง
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม
งานไม่สมบูรณ์
/ส่งหลังกำหนด
ไม่ส่งงาน
1. รายละเอียดครบถ้วน 6 ฉาก (ชื่อเรื่อง, ฉาก, เวลา, คำอธิบาย,
เสียงประกอบ, วาดภาพประกอบ, ชื่อสกุลเจ้าของงาน)
6
3
0
2. วาดภาพประกอบสื่อความเข้าใจ, สอดคล้องกับคำอธิบาย
2
1
0
3. ส่งทันตามกำหนด
2
1
0
รวม
10
5
0
หมายเหตุ : หากต้องการถ่ายภาพหน้าจอนี้ กดปุ่มเปิด + ปุ่มลดเสียง