+
คลิปวีดีโอประกอบการสอน โดยครูภัทรวรี กลางบุรัมย์ [ Open ]
+
คลิปวีดีโอประกอบการสอน โดยครูวชิราภรณ์ "เจ้าชายแห่งอียิป" [ Open ]
+
คลิปวีดีโอประกอบการสอน หน่วยที่ 1 การติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ [ Open ]